Møtebøker frå styret og årsmøte

Frå styremøtet 5.6.23 på Lofthus. Frå venstre: Kristoffer Amdal, Toralv Mikkelsen, Roy Egil Stadheim, Styreleiar Marta S. Vange, Anita H. Riskedal, Gerd Helen Bø. Ingvald Torblå var med på link. Hanne Sundbø (adm) til høgre.

Styremøte-protokollar – andre møtereferat:
Styremøte 05.06.2023, (Presentasjon v/Statens vegvesen og Nye veier)
Styremøte 28.04.2023, nettmøte. Presentasjon under Uttalar
Styremøte 16.04.2023
Styremøte 28.02.2023 nettmøte
Styremøte 6.02.2023, nettmøte
Styremøte 5.12.2022, nettmøte
Styremøte 26.10.2022, Ullensvang med vedlegg og orientering (SVV v/Ellen J. Haaberg)
Styremøte 24.6.2022 – nettmøte med orienteringar inkludert (Statens vegvesen, Statistikk Vikafjellet)
Styremøte 24.04.2022
Styremøte 16.03.2022 – nettmøte med orienteringar. (Presentasjon vedlagt frå Statens vegvesen v/Ellen J. Haaberg)
Styremøte 13.01.2022 – nettmøte med orienteringar. (Presentasjonar vedlagt:  Statens vegvesen v/Tone Anette Espe og Ellen Johnsen Haaberg. Nye veier AS v/Jon Terje Ekeland
Styremøte 18.10.2021 – nettmøte

Møte 16.09.21 Styret, Nasjonal Rassikringsgruppe, Nye veier, Sogndal (Vedlegg: Nasjonal Rassikringsgruppe v/J. Følling presentasjon, Sogndal kommune v/A. Menes presentasjon)

Møte 15.09.21 Styret, medlemmer i Ullensvang og Nye veier
   (Vedlegg: Nye veier presentasjon. Ullensvang Reiseliv: Innspel

Styremøte 07.09.2021 – nettmøte

Orienteringsmøte med Nye veier AS 18.06.2021 – nettmøte  (Vedlegg: Spørsmål til NV)
Styremøte 10.05.2021 – nettmøte
Styremøte 27.04.2021 – nettmøte
Styremøte 17.03.2021 – nettmøte
Styremøte 25.01.2021 – nettmøte
Styremøte 04.11.2020 – nettmøte 
 (Vedlegg: Presentasjon: Nils Magne Slinde SVV)
Styremøte 11.09.2020 – nettmøte (Vedlegg: Presentasjonar – Nils Magne Slinde SVV , Trafikktal Rv 13 2018-20)
Styremøte 25.06.2020 – nettmøte
Styremøte 01.04.2020 – nettmøte
Styremøte 20.01.2020
Styremøte 21.10.2019  (Vedlegg: Presentasjon – Nils M. Slinde SVV)
Styremøte 20.08.2019
Styremøte 02.04.2019
Styremøte 13.03.2019
Styremøte 05.02.2019

Klikk her for eldre møtebøker for styret

Årsmøte:
Årsmøte 17.04.2023
Årsmøte 25.04.2022
Årsmøte 26.05.2021 – nettmøte
Årsmøte 15.06.2020 – nettmøte
Årsmøte 03.04.2019
Årsmøte 08.05.2018
Årsmøte 28.03.2017 
Årsmøte 13.04.2016
Årsmøte 06.05.2015
Årsmøte 17.06.2014
Årsmøte 06.06.2013