Møtebøker frå styret og årsmøte

Styremøte-protokollar – andre møtereferat:
Møte 16.09.21 Styret, Nasjonal Rassikringsgruppe, Nye veier, Sogndal (Vedlegg: Nasjonal Rassikringsgruppe v/J. Følling presentasjon, Sogndal kommune v/A. Menes presentasjon)

Møte 15.09.21 Styret, medlemmer i Ullensvang og Nye veier
   (Vedlegg: Nye veier presentasjon. Ullensvang Reiseliv: Innspel) Foto til høgre.

Styremøte 07.09.2021 – nettmøte

Orienteringsmøte med Nye veier AS 18.06.2021 – nettmøte  (Vedlegg: Spørsmål til NV)
Styremøte 10.05.2021 – nettmøte
Styremøte 27.04.2021 – nettmøte
Styremøte 17.03.2021 – nettmøte
Styremøte 25.01.2021 – nettmøte
Styremøte 04.11.2020 – nettmøte 
 (Vedlegg: Presentasjon: Nils Magne Slinde SVV)
Styremøte 11.09.2020 – nettmøte (Vedlegg: Presentasjonar – Nils Magne Slinde SVV , Trafikktal Rv 13 2018-20)
Styremøte 25.06.2020 – nettmøte
Styremøte 01.04.2020 – nettmøte
Styremøte 20.01.2020
Styremøte 21.10.2019  (Vedlegg: Presentasjon – Nils M. Slinde SVV)
Styremøte 20.08.2019
Styremøte 02.04.2019
Styremøte 13.03.2019
Styremøte 05.02.2019

Klikk her for eldre møtebøker for styret

Årsmøte:
Årsmøte 26.05.2021 – nettmøte
Årsmøte 15.06.2020 – nettmøte
Årsmøte 03.04.2019
Årsmøte 08.05.2018
Årsmøte 28.03.2017 
Årsmøte 13.04.2016
Årsmøte 06.05.2015
Årsmøte 17.06.2014
Årsmøte 06.06.2013

Foto til høgre:
Frå ordinært styremøtet 2. april 2019.
Frå årsmøtet 3. april 2019 på Hotel Ullensvang (siste ordinære årsmøte)