Styret

Styret på sju representantar 2020-21 etter digitalt årsmøte 15. juni 2020:

Gerd Helen Bø, Suldal (Attvald for 2 år, attval som styreleiar for eitt år)
Sigbjørn Hauge, Voss (Attvald som nestleiar for eitt år)

Medlem:
Morten Midlang, Vik attval for 2 år
Irene Heng Lauvsnes, Strand
Roald Aga Haug, Ullensvang

Varamedlemmer i rekkefølgje valde for eitt år:
1. Edmund H Utne
2. Solfrid Borge
3. Marta F Halset

Endring i fylka sin styrerepresentasjon 2019-2023 med to fylke  – Vestland og Rogaland:
Frå hausten 2019 har Kristoffer Amdal komen inn som Rogaland fylke sin representant, og og frå mars 2020 har Toralv Mikkelsen komen inn som Vestland fylke sin representant.
Vara for Rogaland fylkeskommune: Svanhild Løge Skålheim (Suldal), vara for Vestland fylkeskommune: Gunnar Moland (Ullensvang)

 

Frå siste ordinære årsmøtet i 2019 finst foto av eit samla styre 2019-2020: Frå venstre første rekke: Jostein Eitrheim (dagleg leiar).
Irene Heng Lauvsnes (Strand kommune), Marthe Hammer (Hordaland fylke),  Gerd Helen Bø (Suldal kommune, styreleiar), Arne Bergsvåg (Rogaland fylke).
2. rekke frå venstre: Roald Aga Haug (Odda kommune), Arnstein Menes (Sogn & Fjordane fylkeskommune), Morten Midlang (Vik kommune),  Sigbjørn Hauge (Voss kommune, nestleiar).

 

 

 

 

Styremedlemmer 2020/2021

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Gerd Helen Bøstyreleiar414 73 037gerd.helen.bo@suldal.kommune.no
Sigbjørn Haugenestleiar957 01 529sigbjorn.hauge@domstol.no
Roald Aga Haugstyremedlem975 58 400roald.a.haug@odda.kommune.no
Irene Heng Lauvsnesstyremedlem916 11 067ordforer@strand.kommune.no
Morten Midlangstyremedlem917 10 404morten.midlang@gmail.com
Kristoffer Amdalstyremedlem Rogaland 2019-23915 98 044ka@wisesurvey.no
Toralv Mikkelsenstyremedlem Vestland 2020-2023482 30 282toralv.mikkelsen@gmail.com

Varastyremedlemmer

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Edmund Utne1. varastyremedlem53 67 00 08ehutne@hotel-ullensvang.no
Solfrid Borge2. varastyremedlem952 43 044solfrid.borge@ullensvang.kommune.no
Marta Finden Halset3. varastyremedlem905 92 566marta.finden.halset@sogn.no

Personlege varamedlemmer for fylkesrepresentantane

Namn:Personleg vara for:Telefon:E-post:
Svanhild Løge SkålheimRogaland (2019-2023)99362523svanhild.skaalheim@suldal.kommune.no
Gunnar MolandVestland (2020-2023)91792111gunnar.moland@icloud.com