Styret

Styret på sju representantar 2023-24 etter Årsmøtet 17. april i Sogndal og fylkestingsvalet 11. september 2023:

Marta Sofie Vange – Vik kommune  (Ny styreleiar for eitt år)
Anita Husøy Riskedal – Hjelmeland kommune  (Ny nestleiar for eitt år)

Medlem (valde for 2 år):
Roald Aga Haug – Ullensvang kommune, attval
Anita Husøy Riskedal –  Hjelmeland kommune, ny
Ingvald Torblå – Hardanger Industri, ny (tidl. møtande vara)

(Ikkje på val 2023: Gerd Helen Bø – Suldal kommune og Marta Sofie Vange – Vik kommune)

Varamedlemmer i rekkefølgje valde for eitt år:
1. Vibeke Johnsen – Sogndal kommune, attval
2. Roy Egil Stadheim – Vik kommune, attval
3. Samson Hamre – Voss herad, ny

2019: Endring i fylka sin styrerepresentasjon for fire år 2019-2023 med to fylke  – Vestland og Rogaland og med det to representantar:
Kristoffer Amdal – H kom inn som Rogaland fylke sin representant i 2019 og held fram i vervet frå oktober 2023.  Frå mars 2020 kom Toralv Mikkelsen – Ap inn som Vestland fylke sin representant.
Vara for Vestland fylkeskommune: Gunnar Moland (H, Ullensvang).
Vara for Rogaland fylkeskommune har skifta i oktober 2023 til Vebjørn Mathiesen Solli – KrF 
Styremedlemma og varamedlemma for dei to fylka skal sitja i verva sine til nytt val for fire år er gjort i dei to fylkeskommunane hausten 2023.

Ny valkomite 2024: Bjarne Kvadsheim – Stavanger kommune, leiar (attval), Karen Marie Hjelmeseter (attval) og Sigbjørn Hauge – Voss herad (ny).

Vedtekter revidert på årsmøtet 2023

Styremedlemmer 2023/2024

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Marta Sofie Vangestyreleiar 957 21 392martasvange@gmail.com
Anita Husøy Riskedalnestleiar404 39 009anita.husøy.riskedal@hjelmeland.kommune.no
Roald Aga Haugstyremedlem975 58 400roald.a.haug@ullensvang.kommune.no
Gerd Helen Bøstyremedlem414 73 037gerdheb@online.no
Ingvald Torblåstyremedlem913 59 028ingvald.torblaa@oddatecnology.no
Kristoffer Amdalstyremedlem Rogaland 2023-27915 98 044kristofferamdal1@gmail.com
Toralv Mikkelsenstyremedlem Vestland 2020-2023482 30 282toralv.mikkelsen@gmail.com

Varastyremedlemmer

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Vibeke Johnsen1. varastyremedlem95 89 90 22vibeke.j@online.no
Roy Egil Stadheim2. varastyremedlem488 91 476roy.egil.stadheim@vik.kommune.no
Samson Hamre3. varastyremedlem926 00 235samson.hamre@vlfk.no

Personlege varamedlemmer for fylkesrepresentantane

Namn:Personleg vara for:Telefon:E-post:
Vebjørn Mathiesen SolliRogaland (2023-2027)99327290vebjorn.mathiesen.solli@rogfk.no
Gunnar MolandVestland (2020-2023)91792111gunnar.moland@icloud.com

Foto av nytt styre etter årsmøtet 2023:
Frå venstre:  2. vara Roy Egil Stadheim, dagleg leiar Jostein Eitrheim, Ingvald Torblå, nestleiar Anita Riskedal, Kristoffer Amdal, styreleiar Marta Sofie Vange, Toralv Mikkelsen, Gerd Helen Bø og Vibeke Johnsen (1. vara). 
Ikkje på bildet: Roald Aga Haug.