Styret

Styret 2019-20 etter Årsmøtet 3.4.2019:
Frå venstre første rekke: Jostein Eitrheim (dagleg leiar).
Irene Heng Lauvsnes (Strand kommune), Marthe Hammer (Hordaland fylke),  Gerd Helen Bø (Suldal kommune, styreleiar), Arne Bergsvåg (Rogaland fylke).
2. rekke frå venstre: Roald Aga Haug (Odda kommune), Arnstein Menes (Sogn & Fjordane fylkeskommune), Morten Midlang (Vik kommune),  Sigbjørn Hauge (Voss kommune, nestleiar).
Endring i fylka sin representasjon 2019-2023:
Frå hausten 2019 har Kristoffer Amdal komen inn som Rogaland fylke sin representant i staden for Arne Bergsvåg, og og frå mars 2020 har Toralv Mikkelsen  komen inn som Vestland fylke sin representant i staden for Marthe Hammer og Arnstein Menes.

P.g.a. situasjonen med stor fare for koronasmitte våren 2020, er årsmøtet  om skulle vore samstundes med avlyst årskonferanse 27.4., utsett.
Styret vil syte for å finna eit nytt tidspunkt innafor det tidsrommet som vedtektene bestemmer.

 

 

 

 

Styremedlemmer 2019/2020

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Gerd Helen Bøstyreleiar414 73 037gerd.helen.bo@suldal.kommune.no
Sigbjørn Haugenestleiar957 01 529sigbjorn.hauge@domstol.no
Roald Aga Haugstyremedlem975 58 400roald.a.haug@odda.kommune.no
Irene Heng Lauvsnesstyremedlem916 11 067ordforer@strand.kommune.no
Morten Midlangstyremedlem917 10 404morten.midlang@gmail.com
Kristoffer Amdalstyremedlem Rogaland 2019-23915 98 044ka@wisesurvey.no
Toralv Mikkelsenstyremedlem Vestland 2020-2023482 30 282toralv.mikkelsen@gmail.com

Varastyremedlemmer

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Edmund Utne1. varastyremedlem53 67 00 08ehutne@hotel-ullensvang.no
Solfrid Borge2. varastyremedlem952 43 044solfrid.borge@ullensvang.kommune.no
Marta Finden Halset3. varastyremedlem905 92 566marta.finden.halset@sogn.no

Personlege varamedlemmer for fylkesrepresentantane

Namn:Personleg vara for:Telefon:E-post:
Svanhild Løge SkålheimRogaland (2019-2023)99362523svanhild.skaalheim@suldal.kommune.no
Gunnar MolandVestland (2020-2023)91792111gunnar.moland@icloud.com