Styret

Styret på sju representantar 2021-22 etter digitalt årsmøte 26. mai 2021:

Gerd Helen Bø, Suldal (Attvald som styreleiar for eitt år)
Sigbjørn Hauge, Voss (Attvald som nestleiar for eitt år)

Medlem:
Sigbjørn Hauge, Voss attval for 2 år
Roald Aga Haug, Ullensvang attval for 2 år
Bjørn Laugaland, Hjelmeland vald for 2 år

Varamedlemmer i rekkefølgje valde for eitt år:
1. Ingvald Torblå, Hardanger Industri
2. Solfrid Borge
3. Roy Egil Stadheim, Vik kommune

(Ikkje på val 2021: styremedlem Morten Midlang)

Endring i fylka sin styrerepresentasjon for fire år 2019-2023 med to fylke  – Vestland og Rogaland og med det to representantar:
Frå hausten 2019 kom Kristoffer Amdal inn som Rogaland fylke sin representant, og og frå mars 2020 kom Toralv Mikkelsen inn som Vestland fylke sin representant.
Vara for Vestland fylkeskommune: Gunnar Moland (Ullensvang).
Vara for Rogaland fylkeskommune har skifta frå 1.10.2021 til Geir Toskedal. (Frå 2019 har det vore Svanhild Løge Skålheim (Suldal))

Vedtekter

Frå siste ordinære årsmøtet i 2019 finst foto av eit samla styre 2019-2020: Frå venstre første rekke: Jostein Eitrheim (dagleg leiar).
Irene Heng Lauvsnes (Strand kommune), Marthe Hammer (Hordaland fylke),  Gerd Helen Bø (Suldal kommune, styreleiar), Arne Bergsvåg (Rogaland fylke).
2. rekke frå venstre: Roald Aga Haug (Odda kommune), Arnstein Menes (Sogn & Fjordane fylkeskommune), Morten Midlang (Vik kommune),  Sigbjørn Hauge (Voss kommune, nestleiar).

 

 

 

 

Styremedlemmer 2021/2022

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Gerd Helen Bøstyreleiar414 73 037gerd.helen.bo@suldal.kommune.no
Sigbjørn Haugenestleiar957 01 529sigbjorn.hauge@domstol.no
Roald Aga Haugstyremedlem975 58 400roald.a.haug@odda.kommune.no
Bjørn Laugalandstyremedlem404 39 010bjorn.laugaland@hjelmeland.kommune.no
Morten Midlangstyremedlem917 10 404morten.midlang@gmail.com
Kristoffer Amdalstyremedlem Rogaland 2019-23915 98 044kristofferamdal1@gmail.com
Toralv Mikkelsenstyremedlem Vestland 2020-2023482 30 282toralv.mikkelsen@gmail.com

Varastyremedlemmer

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Ingvald Torblå1. varastyremedlem91 35 90 28ingvald.torblaa@oddatechnology.no
Solfrid Borge2. varastyremedlem952 43 044solfrid.borge@lofthus.no
Roy Egil Stadheim3. varastyremedlem488 91 476roy.egil.stadheim@vik.kommune.no

Personlege varamedlemmer for fylkesrepresentantane

Namn:Personleg vara for:Telefon:E-post:
Geir ToskedalRogaland (2021-2023)90609066geir.sigbjorn.toskedal@rogfk.no
Gunnar MolandVestland (2020-2023)91792111gunnar.moland@icloud.com