Styret

Styret på sju representantar, fem representantar to år av gangen (for 2024-25) etter Årsmøtet 4. mars på Flesland, og to representantar for fire år etter fylkestingsvalet 11. september 2023:

Marta Sofie Vange – Vik kommune  (styreleiar, attval for eitt år)
Anita Husøy Riskedal – Hjelmeland kommune  (Nestleiar, attval for eitt år)

Medlem (valde for 2 år):
Marta Sofie Vange, Vik, attval
Olav Lindseth, Suldal, ny

(Ikkje på val 2024:
Roald Aga Haug – Ullensvang kommune
Anita Husøy Riskedal –  Hjelmeland kommune
Ingvald Torblå – Hardanger Industri 

Varamedlemmer i rekkefølgje valde for eitt år:
1. Vibeke Johnsen – Sogndal kommune, attval
2. Roy Egil Stadheim – Vik kommune, attval
3. Samson Hamre – Voss herad, attval

Fylkesvalde representantar for fire år:
2019: Endring i fylka sin styrerepresentasjon for fire år 2019-2023 med to fylke, ikkje tre fylke  – Vestland og Rogaland og med det to representantar:
Kristoffer Amdal – H kom inn som Rogaland fylke sin representant i 2019 og held fram i vervet frå oktober 2023 for nye fire år. Vara for Rogaland fylkeskommune har skifta i oktober 2023 til Vebjørn Mathiesen Solli – KrF.

Frå årskiftet 2023/24 kom Marthe Hammer (SV) inn som Vestland fylke sin representant for fire år. Vara for Vestland fylkeskommune: Gunnar Moland (H, Ullensvang) held fram for nye fire år.

Ny valkomite for 2025: Sigbjørn Hauge – Voss herad, leiar, Gerd Helen Bø- Suldal, ny, Arnstein Menes – Sogndal, ny. 

Vedtekter revidert på årsmøtet 2023

Styremedlemmer 2024/2025

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Marta Sofie Vangestyreleiar 957 21 392martasvange@gmail.com
Anita Husøy Riskedalnestleiar404 39 009anita.husøy.riskedal@hjelmeland.kommune.no
Roald Aga Haugstyremedlem975 58 400roald.a.haug@ullensvang.kommune.no
Olav Lindsethstyremedlem915 77 036post@energihotellet.no
Ingvald Torblåstyremedlem913 59 028ingvald.torblaa@oddatecnology.no
Kristoffer Amdalstyremedlem Rogaland 2023-27915 98 044kristofferamdal1@gmail.com
Marthe Hammerstyremedlem Vestland 2023-2027976 72 203marthe.hammer@vlfk.no

Varastyremedlemmer

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Vibeke Johnsen1. varastyremedlem95 89 90 22vibeke.j@online.no
Roy Egil Stadheim2. varastyremedlem488 91 476roy.egil.stadheim@vik.kommune.no
Samson Hamre3. varastyremedlem926 00 235samson.hamre@vlfk.no

Personlege varamedlemmer for fylkesrepresentantane

Namn:Personleg vara for:Telefon:E-post:
Vebjørn Mathiesen SolliRogaland (2023-2027)99327290vebjorn.mathiesen.solli@rogfk.no
Gunnar MolandVestland (2023-2027)91792111gunnar.moland@icloud.com

Styret samla før årskonferansen og årsmøtet 2024:
Frå venstre: Marta Sofie Vange – styreleiar, Anita Riskedal – nestleiar, Roald Aga Haug, Ingvald Torblå, vara Roy Egil Stadheim, Marthe Hammer, Kristoffer Amdal og Gerd Helen Bø. Administrasjonen: Trude Rinaldo.
Styreleiar Marta Sofie Vange opnar årskonferansen 2024