Styret

Styret 2019-20 etter Årsmøtet 3.4.2019:
Frå venstre første rekke: Jostein Eitrheim (dagleg leiar).
Irene Heng Lauvsnes (Strand kommune), Marthe Hammer (Hordaland fylke),  Gerd Helen Bø (Suldal kommune, styreleiar), Arne Bergsvåg (Rogaland fylke).
2. rekke frå venstre: Roald Aga Haug (Odda kommune), Arnstein Menes (Sogn & Fjordane fylkeskommune), Morten Midlang (Vik kommune),  Sigbjørn Hauge (Voss kommune, nestleiar).

 

 

 

 

Styremedlemmer 2019/2020

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Gerd Helen Bøstyreleiar414 73 037gerd.helen.bo@suldal.kommune.no
Sigbjørn Haugenestleiar957 01 529sigbjorn.hauge@domstol.no
Roald Aga Haugstyremedlem975 58 400roald.a.haug@odda.kommune.no
Irene Heng Lauvsnesstyremedlem916 11 067ordforer@strand.kommune.no
Morten Midlangstyremedlem917 10 404morten.midlang@gmail.com
Kristoffer Amdalstyremedlem Rogaland 2019-23915 98 044ka@wisesurvey.no
Marthe Hammerstyremedlem976 72 203mchammer@online.no
Arnstein Menesstyremedlem416 72 733arnstein.menes@sfj.no

Varastyremedlemmer

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Edmund Utne1. varastyremedlem53 67 00 08ehutne@hotel-ullensvang.no
Solfrid Borge2. varastyremedlem952 43 044solfrid.borge@ullensvang.herad.no
Marta Finden Halset3. varastyremedlem905 92 566marta.finden.halset@sogn.no

Personlege varamedlemmer for fylkesrepresentantane

Namn:Personleg vara for:Telefon:E-post:
Svanhild Løge SkålheimRogaland 2019-202399362523svanhild.skaalheim@suldal.kommune.no
Gard FolkvordHordaland (frå 2015)905 21 196gardfolk@gmail.com
Harald Bjarte ReiteSogn og Fjordane (frå 2015)901 50 161harald.bjarte.reite@sfj.no