Styret

Styret på sju representantar 2022-23 etter Årsmøtet 25. april 2022 i Stavanger:

Gerd Helen Bø, Suldal (Attvald som styreleiar for eitt år)
Sigbjørn Hauge, Voss (Attvald som nestleiar for eitt år)

Medlem:
Gerd Helen Bø, Suldal kommune, attval for 2 år
Marta Sofie Vange, Vik kommune, ny for 2 år

Varamedlemmer i rekkefølgje valde for eitt år:
1. Ingvald Torblå, Hardanger Industri, attval
2. Vibeke Johnsen, Sogndal kommune, ny
3. Roy Egil Stadheim, Vik kommune, attval

(Ikkje på val 2022: Roald Aga Haug – Ullensvang kommune, Bjørn Laugaland – Hjelmeland kommune, Sigbjørn Hauge – Voss kommune)

2019: Endring i fylka sin styrerepresentasjon for fire år 2019-2023 med to fylke  – Vestland og Rogaland og med det to representantar:
Frå hausten 2019 kom Kristoffer Amdal inn som Rogaland fylke sin representant, og og frå mars 2020 kom Toralv Mikkelsen inn som Vestland fylke sin representant.
Vara for Vestland fylkeskommune: Gunnar Moland (Ullensvang).
Vara for Rogaland fylkeskommune har skifta frå 1.10.2021 til Geir Toskedal. (Frå 2019 var det Svanhild Løge Skålheim (Suldal))

Vedtekter

Foto under styremøtet 26.10.22:
Frå venstre: Kristoffer Amdal, Roald Aga Haug, Jostein Eitrheim (dagleg leiar), Marta Sofie Vange, Toralv Mikkelsen, Gerd Helen Bø, styreleiar.
Forfall: Sigbjørn Hauge, Bjørn Laugaland, Ingvald Torblå

Foto under: Nytt styremedlem frå 2022 Marta Sofie Vange (H), Vik kommune stiller spørsmål under debatten på Årskonferansen 25. april 2022:

Styremedlemmer 2021/2022

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Gerd Helen Bøstyreleiar414 73 037gerd.helen.bo@suldal.kommune.no
Sigbjørn Haugenestleiar957 01 529sigbjorn.hauge@domstol.no
Roald Aga Haugstyremedlem975 58 400roald.a.haug@odda.kommune.no
Bjørn Laugalandstyremedlem404 39 010bjorn.laugaland@hjelmeland.kommune.no
Marta Sofie Vangestyremedlem957 21 392martasvange@gmail.com
Kristoffer Amdalstyremedlem Rogaland 2019-23915 98 044kristofferamdal1@gmail.com
Toralv Mikkelsenstyremedlem Vestland 2020-2023482 30 282toralv.mikkelsen@gmail.com

Varastyremedlemmer

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Ingvald Torblå1. varastyremedlem91 35 90 28ingvald.torblaa@oddatechnology.no
Vibeke Johnsen2. varastyremedlem95 89 90 22vibeke.j@online.no
Roy Egil Stadheim3. varastyremedlem488 91 476roy.egil.stadheim@vik.kommune.no

Personlege varamedlemmer for fylkesrepresentantane

Namn:Personleg vara for:Telefon:E-post:
Geir ToskedalRogaland (2021-2023)90609066geir.sigbjorn.toskedal@rogfk.no
Gunnar MolandVestland (2020-2023)91792111gunnar.moland@icloud.com