Reiseliv

Langs Fjordvegen kan éin oppleva vestlandsfjordar med mektige fjell og buldrande fossar, der kvar region har sitt særpreg og sjarm.

Langs vegen finst stavkyrkjer, museum, galleri og festivalar – og tettstader der serprega overnattingsmoglegheiter og serveringsstader ventar. Vil du vandra til flotte turmål med vakker utsikt er det kort avstand frå Fjordvegen.
Fjordvegen Rute 13 har etter ønskje frå våre reiselivsmedlemmer engasjert oss sterkt i å auka kollektiv-delen av turistar i regionen gjennom arbeid frå 2016 og initiering av prosjektet «Travel like the locals» etter den susessrike modellen i Møre & Romsdal ved kollektivselskapet FRAM og lokale destinasjonsselskap.