Møtebøker frå styret – arkiv

Styremøte, eldre dokument:

Styremøte 18.10.2021 – nettmøte
Møte 16.09.21 Styret, Nasjonal Rassikringsgruppe, Nye veier, Sogndal (Vedlegg: Nasjonal Rassikringsgruppe v/J. Følling presentasjon, Sogndal kommune v/A. Menes presentasjon)
Møte 15.09.21 Styret, medlemmer i Ullensvang og Nye veier
   (Vedlegg: Nye veier presentasjon. Ullensvang Reiseliv: Innspel
Styremøte 07.09.2021 – nettmøte

Orienteringsmøte med Nye veier AS 18.06.2021 – nettmøte  (Vedlegg: Spørsmål til NV)
Styremøte 10.05.2021 – nettmøte
Styremøte 27.04.2021 – nettmøte
Styremøte 17.03.2021 – nettmøte
Styremøte 25.01.2021 – nettmøte

Styremøte 04.11.2020 – nettmøte 
 (Vedlegg: Presentasjon: Nils Magne Slinde SVV)
Styremøte 11.09.2020 – nettmøte (Vedlegg: Presentasjonar – Nils Magne Slinde SVV , Trafikktal Rv 13 2018-20)
Styremøte 25.06.2020 – nettmøte
Styremøte 01.04.2020 – nettmøte
Styremøte 20.01.2020

Styremøte 21.10.2019  (Vedlegg: Presentasjon – Nils M. Slinde SVV)
Styremøte 20.08.2019
Styremøte 02.04.2019
Styremøte 13.03.2019
Styremøte 05.02.2019

Styremøte 04.12.2018
Styremøte 03.10.2018
Styremøte 07.05.2018
Styremøte 13.02.2018
Styremøte 05.01.2018 (Vedlegg: Presentasjon – Grethe Vikane SVV 5.1.18)

Styremøte 16.10.2017
Styremøte 09.05.2017
Styremøte 27.03.2017
Styremøte 10.03.2017 (telefonmøte) 
Styremøte 24.1.2017 (m/vedlegg)

Styremøte 15.11.2016 (vedlegg: Referat frå styretur 11.10.2016–12.10.2016)
og Sandnes kommune si saksutgreiing til strategisk plan for fergekaier i Rogaland)
Styremøte 14.09.2016
Styremøte 08.06.2016
Styremøte 02.05.2016 (telefonmøte)
Styremøte 13.04.2016

Styremøte 18.02.2016 (vedlegg: Presentasjon frå Statens vegvesen Region Vest v/Guro Marie Dyngen)

Styremøte 27.11.2015
Styremøte 22.09.2015
Styremøte 05.05.2015 (vedlegg: Prosjektplan – Vegutgreiing for rv. 13 Brattlandsdalen)
Styremøte 25.03.2015

Styremøte 03.12.2014
Styremøte 24.09.2014
Styremøte 16.06.2014
Styremøte 19.02.2014

Styremøte 29.11.2013
Styrereise 28.-29.10.2013
Styremøte 09.10.2013
Styremøte 30.04.2013

Styremøte 07.12.2012