Årsmeldingar og rekneskap

September 2017: På møte og synfaring med Nasjonal rassikringsgruppe i Suldal og Brattlandsdalen, Odda kommune. Dagleg leiar Jostein Eitrheim og konsulent Hanne Sundbø i Fjordvegen Rute 13 til venstre. Fremst: leiar i Nasjonal Rassikringsgruppe Åshild Kjelsnes.

Årsmeldingar:
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012

Rekneskap:
Rekneskap 2019
Rekneskap 2018
Rekneskap 2017
Rekneskap 2016
Rekneskap 2015
Rekneskap 2014
Rekneskap 2013
Rekneskap 2012