Vedtekter

Nye vedtekter gjeldande frå årsmøtet 17.4.2023 for Foreininga Fjordvegen Riksveg 13

Årsmøtet 25.4.2022 vedtok at vedtektene skulle gjennomgåast og reviderast for godkjenning til årsmøtet i 2023. 

Ved namne-justeringa i 2023 har og foreninga revidert logoen.

Frå årsmøtet i Sogndal 17. april 2023