Næring

Næringslivet i Fjordveg-regionen er rikt og variert, og vegen gjev både moglegheiter og utfordringar. Framoverlente bedriftsleiarar jobbar for utbetringar i vegnettet, og er offensive med tanke på nye marknader som opnar seg.