Møtebøker frå styret og årsmøte

Styremøte:
Styremøte  04.12.2018
Styremøte 03.10.2018
Styremøte 07.05.2018
Styremøte 13.02.2018
Styremøte 05.01.2018 (Vedlegg: Presentasjon – Grethe Vikane SVV 5.1.18)
Styremøte 16.10.2017
Styremøte 09.05.2017
Styremøte 27.03.2017
Styremøte 10.03.2017 (telefonmøte) 
Styremøte 24.1.2017 (m/vedlegg)
Styremøte 15.11.2016 (vedlegg: Referat frå styretur 11.10.2016–12.10.2016)
og Sandnes kommune si saksutgreiing til strategisk plan for fergekaier i Rogaland)
Styremøte 14.09.2016
Styremøte 08.06.2016
Styremøte 02.05.2016 (telefonmøte)
Styremøte 13.04.2016

Styremøte 18.02.2016 (vedlegg: Presentasjon frå Statens vegvesen Region Vest v/Guro Marie Dyngen)
Styremøte 27.11.2015
Styremøte 22.09.2015
Styremøte 05.05.2015 (vedlegg: Prosjektplan – Vegutgreiing for rv. 13 Brattlandsdalen)
Styremøte 25.03.2015
Styremøte 03.12.2014
Styremøte 24.09.2014
Styremøte 16.06.2014
Styremøte 19.02.2014
Styremøte 29.11.2013
Styrereise 28.-29.10.2013
Styremøte 09.10.2013
Styremøte 30.04.2013
Styremøte 07.12.2012

Årsmøte:
Årsmøte 08.05.2018
Årsmøte 28.03.2017 
Årsmøte 13.04.2016
Årsmøte 06.05.2015
Årsmøte 17.06.2014
Årsmøte 06.06.2013

Frå styremøtet på Ullensvang 9. mai 2017: Frå venstre dagleg leiar Jostein Eitrheim, styreleiar Gerd Helen Bø, vararepresentant Svanhild Løge Skålheim, nestleiar Sigbjørn Hauge, Morten Midlang, Roald Aga Haug, Irene Heng Lauvsnes og konsulent Trude Rinaldo.

Frå Årsmøtet 8.5. 2018 på Blix Hotell, Vik i Sogn. Styreleiar Gerd Helen Bø til venstre, leiar i valkomiteen Marta F. Halset til høgre.

Meny