Om IS Fjordvegen Rute 13

Fjordvegen - kartgrunnlag - forenkla

Fjordvegen Rute 13
– Trykk på kartet over for å sjå større og meir detaljert kart.

IS Fjordvegen Rute 13 blei stifta i 1995, og medlemmene er kommunar, fylkeskommunar, interkommunale selskap, samferdselsselskap, næringsselskap og enkeltbedrifter.

IS Fjordvegen Rute 13 forsterkar og supplerer medlemmene sine prioriteringar av tiltak knytta til riksveg/fylkesveg 13, samt ser på tiltak på tvers av fylkesgrenser. Rassikring og trygg veg med gul midtstripe er hovudfokus.

Dei norske fjordane er kåra til det beste reisemålet i heile verda, og tre av dei nasjonale turistvegane ligg langs riksveg/fylkesveg 13. IS Fjordvegen Rute 13 følgjer opp turistvegsatsinga og anna reiselivssatsing knytt til vegen, slik at reiselivsbedrifter og samfunna langs Fjordvegen får auka si konkurransekraft i høve til både busetnad og vegfarande gjester heile året.