FRÅ ÅRSKONFERANSEN 17.4.2023 I SOGNDAL

Fjordvegen Rute 13 – Årskonferanse måndag 17. april 2023, Quality Hotel Sogndal hadde overskifta:
NTP SOM REISKAP FOR KVA?
Fagleg fokus på rassikring og standardheving  – men kva blir politisk prioritert?

Over 60 samferdselsentusiastar var samla i Sogndal til mange interessante innlegg frå fag og politikk og frisk debatt med stor deltaking frå salen rundt utfordringane for riksveg 13.

Programmet:

Innlegga frå åtte innleiarar:

Arnstein Menes, Sogndal kommune og Line Bjelde, Sogn Næring: Lokalsamfunnsutvikling, næring og infrastruktur – korleis heng dette saman?
Tonje G. Arnesen, Menon Economics: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og klimarisiko. Hva ligger i beregningene?
Unni Eidsvig, NGI: Vurdering og risikohandtering av naturhendelser mot vei. Resultat frå KlimaVei-prosjektet og andre forskningsprosjektet
Tor Arne Litlere, NAF: Slik kjemper NAF for bedre veger
Nils Magne Slinde, Statens vegvesen: Nasjonal Transportplan 2025-2036, rv 13. Nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring
Asbjørn Heieraas, Nye veier as: NTP – Vikafjellstunellen og generelt. Prioriteringsarbeidet for rv 13 nordre del

Tom Kalsås, Samferdselsdepartementet: Ny NTP: Hva vil regjeringa med den?
Jenny Følling, Nasjonal Rassikringsgruppe: Nasjonal Rassikringsgruppe sitt arbeide og innspel til ny NTP. Kommentarar til debatten

Foto frå debatten med statssekretær Tom Kalsås og Stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa (SV), Sofie Marhaug (Rødt), Nils T. Bjørke (Sp), Alfred Bjørlo (V) og Olve Grotle (H). Konferansier: Anne Mette Hjelle.
Spørsmål til panelet frå ordførar i Vik Roy Egil Stadheim vedkomande Vikafjellstunellen når Lærdalstunellen blir stengt. Frå venstre på første rad: Marta Sofie Vange (ny styreleiar), Roy Egil Stadheim (vara til styret), Jenny Følling (Nasjonal rassikringsgruppe og Sigbjørn Hauge (avtroppande nestleiar).