Årdalstunnelen

Årdalstunnelen

Rassikring av riksveg 13 forbi den store og rasfarlege ura på Øygjaneset i austenden av Søre Tysdalsvatnet i Hjelmeland, var utgangspunktet for Statens vegvesen sitt planarbeid for tunnel frå Svotunnelen til Årdal.

Les heile saka →
Gult = utvikling og vekst

Gult = utvikling og vekst

Næringslivet i Ullensvang, som alle andre stader, er avhengige av effektive og pålitelege transportårer, der varer og personar kan fraktast raskt og trygt gjennom heile året.

Les heile saka →
Fantastiske fjordopplevingar

Fantastiske fjordopplevingar

Hotel Ullensvang blei grunnlagt av Hans Utne i 1846. Det ærverdige hotellet blir i dag drive av femte generasjons vertskap, som året rundt har 340 senger klare til å ta imot gjester frå innland og utland.

Les heile saka →
Dårleg veg er dårleg business

Dårleg veg er dårleg business

Ryfisk, MOWI sitt slakteri på Hjelmeland, har riksveg 13 som viktigaste transportåre. Kvar dag kjører i snitt 12 trailerar med til saman 200-240 tonn fersk laks herifrå og ut i den store verda.

Les heile saka →
På tide å tenka framover

På tide å tenka framover

RV 13/FV 13 koplar saman 16 kommunar, og strekk seg frå Sandnes i sør til Førde i nord. Utviklinga i desse kommunane er svært variert, men felles for dei alle er viktigheita av god samferdsle og kommunikasjon.

Les heile saka →