Hanne Sundbø

Hardanger Industri - eit industrielt verdiskapningssentrum

Hardanger Industri – eit industrielt verdiskapningssentrum

Sikker og framkomeleg riksveg 13 gjennom Ullensvang er det aller viktigaste for næringslivet og utviklinga i Ullensvang kommune. Den knyter saman Vestland fylke i indre strøk, frå Rogaland i sør til Sogndal i nord.
Næringsforeininga Hardanger Industri arbeider for å bidra til økt verdiskaping og utviklingsevne for både tilslutta bedrifter og samarbeidande bransjar. Ved å setja samhandling og utvikling av hele Hardanger i sentrum, skal det kome alle innbyggarar og samfunnet til gode. 
Førsteprioritet er å utbetra alle raspunkta som omkransar regionsenteret Odda,

Les heile saka →