Hardanger Industri - eit industrielt verdiskapningssentrum

Hardanger Industri – eit industrielt verdiskapningssentrum

Sikker og framkomeleg riksveg 13 gjennom Ullensvang er det aller viktigaste for næringslivet og utviklinga i Ullensvang kommune. Den knyter saman Vestland fylke i indre strøk, frå Rogaland i sør til Sogndal i nord.
Næringsforeininga Hardanger Industri arbeider for å bidra til økt verdiskaping og utviklingsevne for både tilslutta bedrifter og samarbeidande bransjar. Ved å setja samhandling og utvikling av hele Hardanger i sentrum, skal det kome alle innbyggarar og samfunnet til gode. 
Førsteprioritet er å utbetra alle raspunkta som omkransar regionsenteret Odda,

Les heile saka →
Ryfast - effekten av ein samferdselsrevolusjon i sør

Ryfast – effekten av ein samferdselsrevolusjon i sør

Effekten av Riksveg 13 Ryfast, særleg Ryfylketunnelen er interessant å sjå på etter eitt heilt driftsår. Trafikken er over alle prognosar frå Statens Vegvesen. Dette har konsekvensar for riksveg 13 nordover.
Ryfast er eit nytt stort vegsamband med fleire tunnelar mellom ny E39 i Stavanger kommune og Rv 13 i Strand kommune. Den lengste tunnelen, Ryfylketunnelen var ved opninga 31.12.2019 verdas lengste biltunnel under havet.

Les heile saka →