NTP 2022 - 2033

NTP 2022 – 2033

Styret i Fjordvegen Rute 13 har sett sterkt fokus på prosessen fram til nytt vedtak av revidert NTP i 2021, påverknadsarbeidet held fram med styrke.

Les heile saka →
Årdalstunnelen

Årdalstunnelen

Rassikring av riksveg 13 forbi den store og rasfarlege ura på Øygjaneset i austenden av Søre Tysdalsvatnet i Hjelmeland, var utgangspunktet for Statens vegvesen sitt planarbeid for tunnel frå Svotunnelen til Årdal.

Les heile saka →