Fantastiske fjordopplevingar i Hardanger

Hotel Ullensvang blei grunnlagt av Hans Utne i 1846. Det ærverdige hotellet blir frå 2021 drive av nye eigarar, og har 340 senger klare til å ta imot gjester frå innland og utland.

Hovudsesongen for Hotel Ullensvang er frå 15. april til 15. september. Hotellet kan freista med 340 senger fordelt på 170 rom, eigen restaurant, stor badeavdeling, Europas lengste symjekanal og utandørs badestrand i Sørfjorden.

Nokre av trekkplastera i naturen i området er Dronningstien, Trolltunga, Munketreppene og Vøringfossen og sjølvsagt heile Nasjonal Turistveg Hardanger.

Mange av gjestene på Hotel Ullensvang kjem igjen gong på gong, dei fleste med bil. Riksveg 13 er den viktigaste vegen for Hotel Ullensvang og indre Vestland generelt. Hotellet er dyktige til å laga opplevingspakkar knytt til fjordturar og fotturar i området.

Den dels dårlege vegstandarden i indre Ryfylke og mot Røldal verkar avvisande på trafikantane. Fjordvegen er allereie den desidert flottaste turistvegen i landet, men opprusting av vegen og følgjane av Ryfast vil gje tilflytting, auka trafikk og nye aktivitetar.

Diverre er det slik at dårleg vegstandard går utover besøkstalla til hotellet. Med ferjer (Hjelmeland–Nesvik), samt smale  og rasfarlege parti særleg frå Suldal og nordover, vel bussoperatørar andre alternativ for å sleppa flaskehalsane. Strekket Kinsarvik – Bu har dessverre blitt berykta sommartid. Dermed går dei glipp av Fjordvegen, som med sin naturkvalitet byr på fantastiske opplevingar.

Betre vegstandard og ferjefrie løysingar slik som Ryfast frå 2020 vil etter kvart gjera Sør-Rogaland til eit tungt marknadsområde for Ryfylke og Hardanger. Det vil skapa arbeidsplassar i turistnæringa langs heile Fjordvegen.

Hotel Ullensvang ligg idyllisk til ved Sørfjorden, ein sidearm av Hardangerfjorden, med Hardangervidda i ryggen. Foto: Niels Johansen

Hotel Ullensvang ligg idyllisk til ved Sørfjorden, ein sidearm av Hardangerfjorden, med Hardangervidda i ryggen.
Foto: Niels Johansen