Årskonferansen 2016

Detaljert årsmøteprogram

Reiseliv og reiseruteutvikling: Fjordveg-regionen etter opning av Ryfast (2019) – gyldne moglegheiter for reiseruteutvikling? Kva fokus må setjast tre år før opning? Kva føresetnader må på plass for å lukkast?

Revisjon av NTP – spelet om dei store prosjekta: Korleis få fokus på at trygg og god veg er nøkkel til styrka næringsliv i Fjordveg-regionen?