Orientering i fylkessamferdselsstyra

Styreleiar Arne Kleppa skal saman med Hanne Sundbø orientera fylkessamferdselsutvalet i Sogn og Fjordane om IS Fjordvegen sitt arbeid.

Styreleiar Arne Kleppa (biletet) skal saman med Hanne Sundbø orientera fylkessamferdselsutvalet i Sogn og Fjordane om IS Fjordvegen sitt arbeid.

Dei tre fylkeskommunane og samferdselsinteresserte politikarar er viktige eigarar og medspelarar i selskapet sitt arbeid.

Dagleg leiar Leiv Vambheim og styremedlemma Sigbjørn Hauge og Einar Horvei orienterte om IS Fjordvegen Rute 13 sitt arbeid i samferdselsutvalet i Hordaland under eit møte i Bergen 22. januar 2014

Styreleiar Arne Kleppa og Hanne Sundbø orienterte i samferdselsutvalet i Sogn og Fjordane under eit møte i Eivindvik i Gulen 12. februar.