Frå Årskonferansen og Årsmøtet 3. april 2019, Ullensvang

 

Fjordvegen fram til revidert NTP.
Rassikring – Klimaendringar – Samfunnsøkonomi og prioriteringar – Situasjonen etter opning av Ryfast hausten 2019 – Travel like the locals – Dei store attraksjonane som trafikkdrivarar. Debattbolkar.

Presentasjonar frå innlegga:
REISELIV: Ryfast opnar i år: Dei store attraksjonane som trafikkdrivarar.
Travel like the locals (kollektivtransport tilrettelagt for turistar) i heile Fjordnorge

Marit Holen – prosjektleiar: Reis som dei lokale / Travel like the locals på heile vestlandet – Kva skjer i dette fylkesovergripande prosjektet i 2019?

Helge Kjellevold – dagleg leiar i Lysefjorden Utvikling/Stiftelsen Preikestolen: Store attraksjonar som drivarar for trafikk. Bærekraft-prinsippet og kollektive løysingar.


SAMFERDSEL: Klimafare og rassikring – Fjordvegen som del av den klimarobuste infrastrukturen? Samfunnsøkonomisk lønsemd: dei store prosjekta rundt byane i høverassikringstiltak og trygg, eksisterande veg i distrikta. Revisjonen av NTP 2022 – 2033, kva skjer? Politiske blikk på prosessen

Grethe Vikane – Leiar for vegavdelinga, Hordaland, Statens Vegvesen: Rv 13 fram til ny NTP – status og framdrift

Oskar Kleven – Prosjektleiar Vegdirektoratet /Statens Vegvesen: Samfunnsøkonomi. Korleis rekna ut samfunnsgevinst i vegprosjekt? Kva med rassikring?

Njål Farestveit – Geolog i Statens Vegvesen: Skredsikring langs veg med nye og gamle metodar – tilpasning mot eit klima i endring

Stig Skjøstad – Direktør i NAF: Trygt fram: om trafikksikkerheit og prioritering av vedlikehald.  Litt om NAF sin reiselivssatsing lokale opplevelser

Ivar Raugstad – Logostikksjef i MOWI ASA: Næringsliv med stort transportbehov – utfordringar på Rv 13

Tom Knudsen – Direktør i NHO Vestland: NHO og LO sitt syn på utfordringane for Rv 13 og rassikring.

Tommy Skjervold – Statssekretær Samferdselsdepartementet (foto under): Regjeringens syn: Rv 13 og rassikring i høve revisjonen av NTP

Jonny Finstad – Stortingsrepresentant, Transport- og Kommunikasjonskomiteen, Stortinget: Politisk innlegg

I tillegg deltok desse Stortingspresentantane med innlegg og debatt: Øystein Langholm Hansen og Arne Nævra, begge frå Transport- og Kommunikasjons- komiteen.
Fleire fylkes- og lokalpolitikarar hadde førebudde innlegg og var med i debatt:
Jon Askeland (Sp – Hordaland), Svanhild Løge Skålheim (KrF – Rogaland), Arne Bergsvåg (Sp – Rogaland), Solfrid Borge (Sp – Ordførar i Ullensvang og Erlend Nævdal Bolstad (Høgre – Odda kommune).  Salen deltok aktivt i debatten.

Hardanger Folkeblad tok opp debatten på video. Redigert versjon frå avisa ligg her.

Årskonferansen 2020 blir måndag 27. april på Sola i Rogaland.

Frå Årsmøtet:
Styrerepresentantar på val tok attval.

Nytt styre er: Øvste rekke frå venstre: Roald Aga Haug (Odda), Arnstein Menes (Sogn & Fjordane), Morten Midlang (Vik), Sigbjørn Hauge (nestleiar, Voss).
Første rekke: Jostein Eitrheim, dagleg leiar.
Irene Heng Lauvsnes (Strand), Marthe Hammer (Hordaland), Gerd Helen Bø (styreleiar, Suldal) og Arne Bergsvåg (Rogaland).

Vara (ikkje på bildet): 1. vara: Edmund Utne (Hotel Ullensvang), 2. vara: Solfrid Borge (Ullensvang herad) og ny 3. vara: Marta Finden Halset (Vik).