Årskonferansen 2015

Detaljert årsmøteprogram

SAMFERDSEL: Er verdiskapinga er størst i byane, og er desse oppfatningane rett grunnlag for prioritering av nye samferdselsprosjekt? Korleis skal me arbeida saman for auka prioritering av Fjordvegen Rute 13
Vegval sett frå Stortinget (Magne Rommetveit, stortingsrepresentant, Ap, transport- og kommunikasjonskomitéen)
Vegvalg sett frå Stortinget (Torill Eidsheim, stortingsrepresentant, H, transport- og kommunikasjonskomitéen)

ATTRAKTIVITET: Korleis påverkar Fjordvegen attraktiviteten for næring, busetnad og besøk?
Attraktivitetsanalysen for Fjordveg-regionen (Knut Vareide, Telemarksforsking)
Lokal attraktivitet og samferdsleutvikling på Rv 13 (Nils Moldøen, Ryfylke IKS)
Attraktivitet og samferdsel (Olav Lindseth, Suldal Næringsforening)
Fjordvegen, Rute 13 (Torkel Myklebust, IS Fjordvegen og Suldal kommune)

TURISME: Kvifor satsar Tide på ny sommarbussrute på Fjordvegen?
Store naturattraksjonar og besøksattraktivitet (Hege Sandtorv, Tide ASA) + film