ÅRSKONFERANSEN 2023 – INFORMASJON OG PÅMELDING

Fjordvegen Rute 13 – Årskonferanse måndag 17. april 2023,
NTP SOM REISKAP FOR KVA?
Fagleg fokus på rassikring og standardheving – men kva blir politisk prioritert?
PROGRAM
Årskonferansen er kl 10.30-15.20.
Årsmøtet for medlemer er same plass kl 15.30-17.00.
Sosialt forprogram sundag 16. april frå kl 19.00.

Stad: Quality Hotel Sogndal, Gravensteinsgata 5, 6856 Sogndal.
Alle delar av arrangementet skjer her. Meld deg på innan 30.3.23. Konferansen er opne for alle.
Om bestilling av overnatting direkte til hotellet: Sjå pkt. 5 i skjemaet under.

Spørsmål kan rettast til Fjordvegen Rute 13 v/ Hanne Sundbø:
Tlf: 982 19 973, e-post: hanne@hagalid.net .

Pr 17.3. har og Stortingsrepresentant Nils T. Bjørke (Sp) komen med i programmet
Me tek atterhald om mindre endringar i programmet.