ÅRSKONFERANSEN 2024 – INFORMASJON OG PÅMELDING

Fjordvegen Riksveg 13 – Årskonferanse måndag 4. mars 2024:
Trygge vegar for liv og helse – blir behovet dekt av ny NTP?
Rassikring og utbetring av kvardagsvegar som riksveg 13
PROGRAM

Årskonferansen er 4.3. kl 10.00 – 15.30. (Registrering frå 9.30)
Årsmøtet for medlemer er same plass kl 15.30 – 17.00.
Felles middag sundag 3. mars frå kl 19.00.

Konferanseavgift: 2000,- kr for medlemmer, 2.900,- kr for ikkje-medlemmer.

Stad: Scandic Flesland Airport Hotel, Lønningsvegen 9, Blomsterdalen, Bergen
Alle delar av arrangementet skjer her. Konferansen er open for alle.
Påmelding direkte inn på to skjema under.
Påmeldingsfristar: Årskonferansen: utsett frist onsdag 27. februar. Årsmøtet: frist måndag 19. februar
Om bestilling av overnatting 3. – 4.3. direkte til hotellet: Sjå pkt. 3 i skjemaet under.

Spørsmål kan rettast til Fjordvegen Riksveg 13 v/ Hanne Sundbø:
Tlf: 982 19 973, e-post: hanne@hagalid.net .

Påmelding til årsmøtet (frist måndag 19. februar)