Les meir om saka på regjeringen.no  «Hjelmeland og Strand kommunar – motsegn til kommunedelplan for rassikring av rv. 13».