Hardangerbrua

Hardangerbrua over Hardangerfjorden. (Foto: Knut Opeide)

Hardangerbrua over Hardangerfjorden. (Foto: Knut Opeide)

Kjelde: Statens vegvesen

Hardangerbrua er bygd som ei tofelts hengebru med gang og sykkelveg. Brua har eit hovudspenn på 1310 meter og ei total lengde på 1380 meter. Hardangerbrua er no den lengste hengebrua i Norge.

Bru-tårna har ei høgd på 200 meter over fjorden. Seglingshøgda er 55 meter.

Prosjektet omfattar også 2675 meter tunnel og 800 meter veg i dagen. I tillegg er det bygd 900 meter gang- og sykkelveg fram til brua.

28. februar 2006 vart Hardangerbrua vedtatt i Stortinget.

Prosjektering av brua er utført av bruseksjonen i Vegdirektoratet i samarbeid med innleigde konsulentar. Dette arbeidet starta i slutten av mars 2006. Statens vegvesen Region vest har hatt ansvar for prosjektering av tilførselsvegar og tunnelar.

Bygging av tilførselsvegar starta 26. februar 2009. Bygging av brutårn starta 7. oktober 2009, og var ferdige i mai 2011. Catwalk var ferdig 7. september 2011. Kabelspinninga tok til 6. november 2011.

Brua vart opna 17. august 2013.

RV. 13 HARDANGERBRUA

Veg Rv. 13
Fase Opna
Kommuner Ullensvang, Ulvik
Fylke Hordaland
Vegeigar Statens vegvesen