Styret på medlemstreff

Interessert journalist Tor Inge Jøssang frå Stavanger Aftenblad intervjuar reisefølget ved ferjeleiet på Lauvvik, ved Lysefjorden. Frå venstre: Styreleiar Arne Kleppa, journalist Jøssang, dagleg leiar Leiv Vambheim og styremedlem Sigbjørn Hauge.

Interessert journalist Tor Inge Jøssang frå Stavanger Aftenblad intervjuar reisefølget ved ferjeleiet på Lauvvik, ved Lysefjorden. Frå venstre: Styreleiar Arne Kleppa, journalist Jøssang, dagleg leiar Leiv Vambheim og styremedlem Sigbjørn Hauge.

Styret i IS Fjordvegen Rute 13 arrangerte styrereise 28. og 29. oktober, for å møta og lytta til medlemmer, frå Sandnes i sør til Gaularfjellet i nord – ein maraton med 11 møte undervegs.

De av dykk som ikkje hadde høve til å møta oss då vil me i nær framtid ta kontakt med.
Inviter oss gjerne på eit passande møte hjå dykk!

På Utsikten ved Nasjonal turistveg Gaularfjellet. Frå venstre: Arnstein Menes (leiar i samferdselsuvalet i Sogn og Fjordane), Arne Kleppa (styreleiar), Sigbjørn Hauge (styremedlem), Leiv Vambheim (dagleg leiar), Trude Rinaldo (konsulent) og Mathias Råheim (ordførar i Gaular kommune). Her blei utfordringane med dårleg vegstandard, med mellom anna utgliding av kantar, smal vegbane og dårleg dekke vist fram.

På Utsikten ved Nasjonal turistveg Gaularfjellet. Frå venstre: Arnstein Menes (leiar i samferdselsuvalet i Sogn og Fjordane), Arne Kleppa (styreleiar), Sigbjørn Hauge (styremedlem), Leiv Vambheim (dagleg leiar), Trude Rinaldo (konsulent) og Mathias Råheim (ordførar i Gaular kommune). Her blei utfordringane med dårleg vegstandard, med mellom anna utgliding av kantar, smal vegbane og dårleg dekke vist fram.

Reisefølget ventar på ferja ved Sognefjorden. Frå venstre: dagleg leiar Leiv Vambheim, styremedlem Sigbjørn Hauge, nestleiar Marta F. Halset og konsulent Trude Rinaldo.

Reisefølget ventar på ferja ved Sognefjorden. Frå venstre: dagleg leiar Leiv Vambheim, styremedlem Sigbjørn Hauge, nestleiar Marta F. Halset og konsulent Trude Rinaldo.

Møte på Hjelmeland: Geir Ims i Ryfylke IKS, Arne Kleppa (styreleiar), Hjelmeland-ordførar Trine L. Danielsen, dagleg leiar Leiv Vambheim og styremedlem Sigbjørn Hauge. Journalist Magnar Riveland med ryggen til.

Møte på Hjelmeland: Geir Ims i Ryfylke IKS, styreleiar Arne Kleppa, Hjelmeland-ordførar Trine L. Danielsen, dagleg leiar Leiv Vambheim og styremedlem Sigbjørn Hauge. Journalist Magnar Riveland med ryggen til.

Møte med Sandnes kommune. Frå venstre: Sigbjørn Hauge, Arne Kleppa, Pål Morten Borgli, Leiv Vambheim, Nina Høiland, Hanne Sundbø og Per Kåre Foss.

Møte med Sandnes kommune. Frå venstre: Sigbjørn Hauge, Arne Kleppa, Pål Morten Borgli, Leiv Vambheim, Nina Høiland, Hanne Sundbø og Per Kåre Foss.

Sist oppdatert: 06.01.2014