Styret

Styret 2017-18 frå venstre: Solfrid Borge (2. vara), Arne Bergsvåg, Marthe Hammer, Sigbjørn Hauge (nestleiar), Gerd Helen Bø (styreleiar), Morten Midlang, Irene Heng Lauvsnes, Edmund Utne (1. vara). Jostein Eitrheim, dagleg leiar. Ikkje på bildet: Arnstein Menes, Roald Aga Haug, Harald Offerdal (3. vara).

Styremedlemmer 2017/2018

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Gerd Helen Bøstyreleiar414 73 037gerd.helen.bo@suldal.kommune.no
Sigbjørn Haugenestleiar957 01 529sigbjorn.hauge@domstol.no
Roald Aga Haugstyremedlem975 58 400roald.a.haug@odda.kommune.no
Irene Heng Lauvsnesstyremedlem916 11 067ordforer@strand.kommune.no
Morten Midlangstyremedlem917 10 404morten.midlang@gmail.com
Arne Bergsvågstyremedlem911 81 096arne.bergsvag@rogfk.no
Marthe Hammerstyremedlem976 72 203mchammer@online.no
Arnstein Menesstyremedlem416 72 733arnstein.menes@sfj.no

Varastyremedlemmer

Namn:Verv:Telefon:E-post:
Edmund Utne1. varastyremedlem53 67 00 08ehutne@hotel-ullensvang.no
Solfrid Borge2. varastyremedlem952 43 044solfrid.borge@ullensvang.herad.no
Harald Offerdal3. varastyremedlem907 94 526
57 65 12 00
harald.offerdal@balestrand.kommune.no

Personlege varamedlemmer for fylkesrepresentantane

Namn:Personleg vara for:Telefon:E-post:
Svanhild Løge SkålheimRogaland993 62 523svanhild.skaalheim@suldal.kommune.no
Gard FolkvordHordaland905 21 196gardfolk@gmail.com
Harald Bjarte ReiteSogn og Fjordane901 50 161harald.bjarte.reite@sfj.no

Meny