Politisk aktivitet: Møte på Stortinget desember 2018


4. desember 2018 fekk styret og administrasjonen i Fjordvegen Rute 13 møte 16 interesserte Stortingsrepresentantar frå Hordaland og Rogaland. Møtet var lenge førebudd, og vart initiert for å orientera om utfordringane langs rv/fv 13. Først og fremst visa dei mange, viktige rassikringspunkta som styret tidlegare har gjort ei samla prioritering for og ha dialog om prosessen fram til revidert NTP 2022-2033. Det kom fleire nyttige innspel, og tilbakemeldingar om eit godt samkøyrd styre.
Fjordvegen Rute 13 vil invitera breidd til årskonferansen 2019 med innlegg og debatt frå Stortingsnivå og medlemsfylka.

Sist oppdatert: 11.12.2018