Årsmøte og årskonferansen 3. april 2019

 


Årskonferansen 2019 er planlagt til onsdag 3. april 2019 på Hotel Ullensvang. Årsmøtet er som vanleg på morgonen same dag.
Hovudtema: Vegen fram til revidert NTP. Rassikring – Klimaendringar – Økonomi og prioriteringar – Situasjonen etter opning av Ryfast hausten 2019 – Travel like the locals.

Blant dei faglege innlegga kan me nemna: SVV, Vegdirektoratet, NAF, NHO Vestland, MOWI (Marine Harvest), Kollektivprosjektet for vestlandet, Lysefjorden Utvikling.
Frå politisk hald kjem følgjande Stortingspolitikarar med innlegg og skal debattera: Øystein Langholm Hansen, Jonny Finstad, Liv-Signe Navarsete, Helge-Andre Njåstad og Arne Nævra. I tillegg vil fleire fylkespolitikarar delta med innlegg, m.a. fylkesordførar Anne Gine Hestetun.

Set av dagen til ein god dag for samferdsel, fag og politikk i vakre Ullensvang i april!

Konferansen varer ca kl 10-16.30.
Sosialt program og middag kvelden før for dei som vil overnatta.

Program og påmeldingsskjema kjem i februar.

Sist oppdatert: 15.01.2019

Meny