Årskonferansen 2018 – 8. mai i vakre Vik i Sogn

Årsmøtet og årskonferansen til Fjordvegen Rute 13 er årets viktigaste arena for å drøfta samferdselsutfordringar knytt til Rv 13-regionen på tvers av fylkesgrenser, få fagleg påfyll og skapa og utvikla nettverk for gode framtidsløysingar. Konferansen plar ha treffande innlegg, plass til brei debatt og godt med pausar for direkte dialog. Ein god miks av lokale, regionale og nasjonale politikarar, fagfolk frå vegvesen og reiseliv samt brei næringsdeltaking borgar for godt utbytte.
Fokus i 2018: Fjordveg-regionen etter opning av Ryfast 2019 – me ser inn i glaskula
Helge Orten og Liv Signe Navarsete har allereie meldt sin deltaking med innlegg og debatt, fleire viktige aktørar er inviterte.

Årsmøtet for medlemmer er på morgonen før konferansen.

Dei som kjem kvelden før 7. mai vil og kunne få påfyll av kraftig Vik-kultur….

Sist oppdatert: 17.01.2018

Meny