Årskonferansen 2018 – 8. mai i vakre Vik i Sogn

Årsmøtet og årskonferansen til Fjordvegen Rute 13 er årets viktigaste arena for å drøfta samferdselsutfordringar knytt til Rv 13-regionen på tvers av fylkesgrenser. Her får du få fagleg påfyll, får nye kontaktar og utviklar nettverket ditt for gode framtidsløysingar. Konferansen plar ha treffande innlegg, plass til brei debatt og direkte dialog. Ein god miks av lokale, regionale og nasjonale politikarar, fagfolk frå vegvesen og reiseliv samt brei næringsdeltaking borgar for godt utbytte.
Fokus i år på Blix hotell er: Fjordveg-regionen etter opning av Ryfast 2019
Program, påmelding med fristar finn du herÅrskonferansen 2018 Program

Dagen har tre overskrifter:
– Reiseliv og reiseruteutvikling
: Kva kan dei Nasjonale turistvegane bety for verdiskaping og næringsutvikling? Kollektivprosjekt – Travel like the locals, kva skjer i 2018 og -19?

– Ryfast opnar om litt over eitt år – status 2018. Kva med framtida? Innleiarane skal sjå inn i glaskula og spå om samfunnsutviklinga for heile Fjordveg-regionen etter 2019

– Fjordvegen Rute 13 etter vedtaket av Nasjonal transportplan 2018-2029 – kva med neste NTP? Kva kan me læra av prosessen, korleis koma i posisjon for neste prosess? Dei store prosjekta i investering i høve dei indre fjorder sitt presserande behov for rassikring og standardheving.

Første bolk etter velkomst frå Fylkesordførar Jenny Følling, dreier seg om Reiseruteutvikling. FRAM Møre og Romsdal ved Konrad lillevevang fortel om vidareutvikling av kollektivreisesuksessen for turistar og oppfølginga i våre eigarfylke blir presentert og drøfta. Nasjonale turistvegar ved Trine K. Zerwekh vil fortelja om undersøking omverdiskaping og næringsutvikling som resultat av satsinga. Tide Buss og Hege Sandtorv har ein nyheit for reiselivet og sesongen 2018 å fortelja om.

Den store bolken etter lunsj gjeld Samferdselpolitikk og konsekvensar for Fjordveg-regionen. Me får presentert transportnæringa sine opplevingar frå vinteren langs Fjordvegen rv 13. Entreprenøren Kruse-Smith fortel om rassikringsprosjekt og Statens vegvesen v/regionvegsjef Helge Eidsnes trekk linene frå erfaringane med sist revisjon  av NTP til neste revisjonsprosess som allereie har starta opp.
Eit bredt panel av fylkes- og lokalpolitikarar og næringsliv samt nasjonal rassikringsgruppe får så sleppa til med fleire vinklar i høve kva skjer etter opning av Ryfast 2019 der det vil bli god tid til debatt med salen. M.a. deltek desse politikarane med innlegg og i debatten: Pål Kårbø, Janne Johnsen, Bjarne Kvadsheim, Noralv Distad, Jon Askeland, Åshild Kjelsnes og Olav Turvoll.

Årsmøtet for medlemmer er på morgonen kl 9.00-10.00 før konferansen tek til kl 10.30.

Dei som kjem kvelden før 7. mai vil og kunne få påfyll av kraftig Vik-kultur. Sjå påmeldingsskjemaet over og merk deg fristane.

Sist oppdatert: 19.03.2018

Meny