Strekningsanalyse Brattlandsdalen – vidare behandling

rasbildet-brattlandsdalen-104016

Ras i Brattlandsdalen, Øvre Lonovatnet, våren 2016

Etter informasjonsmøtet med presentasjon av rapportane på Nesflaten 26.1o.2016, har kommunane og regionråda saka til behandling med tanke på å få dei viktigaste rassikringstiltaka inn i revidert NTP 2018-2029.

 

Meny