Attraktivitetsanalyse for riksveg 13-regionen

attraktivitet

Telemarksforsking har analysert attraktiviteten i riksveg 13-regionen.

Attraktivitetsanalysen er utarbeidd av Knut Vareide og Marit O. Nygaard i Telemarksforsking, på oppdrag for IS Fjordvegen Rute 13.

Rapporten skildrar utviklinga i regionen, med omsyn til folketals- og næringsutvikling. Samanhengane og drivkreftene blir analysert ved bruk at Attraktivitetsmodellen.

Rapporten skildrar òg utdanningsnivået blant innbyggjarane, samt næringslivet, og oppsummerer resultata frå NHO sitt NæringsNM.

Last ned: Attraktivitetsanalyse for riksveg 13-regionen

Utdrag frå rapporten:

Sandnes, Forsand og Strand er kommuner som ligger an til å få sterk vekst i sin befolkning. Eidfjord, Hjelmeland og Voss kan få vekst dersom de viderefører sin positive attraktivitet. Mange av kommunene ligger imidlertid an til befolkningsnedgang fram mot 2030. Det er imidlertid potensiale for høyere vekst i alle kommunene, dersom de greier å øke attraktiviteten for bedrifter, besøk eller bosetting. Noen av kommunene vil også kunne bedre sine strukturelle betingelser for vekst gjennom planlagte forbedringer i kommunikasjoner. Det gjelder spesielt Strand, Hjelmeland og dels Suldal, som vil få: bedre kommunikasjon til Stavanger gjennom Ryfast. Sandsfjordbrua, Vikafjellstunellen og Vossapakko er andre vegprosjekt som vil få positiv betydning. De nye veiprosjektene vil gjøre det lettere å pendle til de store arbeidsmarkedene. Det vil bedre de strukturelle betingelsene for å få innflytting, og vil øke betydningen av å være attraktiv som bosted.

Last ned: Attraktivitetsanalyse for riksveg 13-regionen

Sist oppdatert: 29.05.2015

Meny