Uttale til Nasjonal Transportplan 2014-2023

Rv13 skilt

Fjordvegen Diktarvegen er ei livsnerve for kommunane den går igjennom både for næringsliv/turisme og innbyggjarane.

Fjordvegen Diktarvegen as er eit samarbeidsselsskap for utvikling av den viktige indre samferdselsåra Rv/Fv 13 på Vestlandet som går gjennom 18 kommunar( med Time og Fjaler) og 3 fylker. Fjordvegen Diktarvegen har laga felles innspel til alle dei 3 fylka, som me ynskjer vert teke med i deira uttale til Samferdslesdepartementet.

Vedlegg:
Uttale frå Fjordvegen Diktarvegen til NTP 2014-2023

Sist oppdatert: 23.12.2013

Meny